Conferentie van de Friese Geesteswetenschappen - Pastei presenteert onderzoeksresultaten

In 1858 kocht de Pruisische rechtsgeleerde Karl von Richthofen (1811-1888) tien handschriften met middeleeuws Fries recht aan: de Richthofenkolleksje. In 1922 – dit jaar dus 100 jaar geleden – keerde deze verzameling via twee heuse crowdfundingsacties terug naar Fryslân. De Richthofenkolleksje berust heden ten dage bij Tresoar , en wordt daar als absolute topcollectie beschouwd. Dat is geheel terecht, want het is de grootste en belangrijkste verzameling van middeleeuwse Friese rechtsbronnen wereldwijd.

De Richthofenkolleksje vertelt ons op unieke wijze over de taal, het recht en de gemeenschap van de middeleeuwse Friezen, en hoe die aspecten in de loop der eeuwen werden bekeken en bestudeerd – in Fryslân maar ook daarbuiten. Om het eeuwfeest van de terugkeer van de Richthofenkolleksje te vieren, heeft Tresoar in 2020 onderzoeksgroep Pastei opdracht gegeven om in twee jaar tijd de collectie te ontsluiten en te bestuderen. Dat hebben we met heel veel plezier gedaan en we zijn Tresoar erg dankbaar voor de geboden kansen, faciliteiten en service.

De presentatie vindt plaats in het licht van de Tweede Conferentie van de Friese Geesteswetenschappen , die gehouden wordt van woensdag 14 tot en met vrijdag 16 september. Op woensdag zal Pastei in drie lezingen verslag doen van zijn belangrijkste vondsten. Deze vondsten bestrijken allerhande disciplines (filologie, codicologie, paleografie, historiografie en geschiedenis), allerlei onderwerpen (provenance, boekbanden, onontdekte teksten, datering, methodologie) en meerdere tijdperken (van de late middeleeuwen tot en met de 21e eeuw).

En: in een interactieve sessie nodigt Pastei de aanwezigen graag uit om de vondsten kritisch te toetsen en mee te denken over nog uitstaande vragen.

Wil je dit meemaken? Schrijf je dan hier in.