Welkom op de website van Pastei

Wij zijn Pastei, een stichting die boekhistorisch onderzoek wil bevorderen.

Vooral de vroege boekdrukkunst in de Nederlanden en overig Noord-West Europa heeft onze aandacht, met name de 'Friese' dossiers. Zo doet Pastei onderzoek naar de anonieme Freeska Landriucht-Drukkerij (1483-1487), de vervaardiger van het eerste Friestalige boek in druk.

Van 2020 t/m 2022 onderzocht Pastei de Richthofenkolleksje, een unieke verzameling van tien middeleeuwse handschriften met Oudfries recht. De resultaten van dit werk vindt u op de speciale Richthofensite. In 2022 heeft de Richthofenkolleksje een UNESCO-status gekregen, mede door ons onderzoek.

Pastei werkt op vrijwillige basis. Meer over informatie onze stichting vindt u hier, onze publicaties vindt u hier