Richthofen-collectie(Karl Otto Johannes Theresius Freiherr von Richthofen 1811-1888)

Pastei onderzoekt in opdracht van de grootste Friese archief- en bibliotheekinstelling Tresoar de komende tijd de zogenoemde Richthofen-collectie. Het betreft een verzameling van tien middeleeuwse rechtshandschriften – zes ervan in het Oudfries – die zijn bijeengebracht door de Pruisische rechtsgeleerde Karl von Richthofen (1811-1888). De collectie werd in 1922 voor de Provinciale Bibliotheek van Friesland verworven van de familie Von Richthofen. Het onderzoek richt zich op materiële en boekhistorische aspecten, en zal in 2022 afgerond worden.


(Tresoar, Hs R 1, Derde Emsinger Handschrift (E3), 15e eeuw)