Richthofen-collectie(Karl Otto Johannes Theresius Freiherr von Richthofen 1811-1888)

Pastei onderzoekt in opdracht van de grootste Friese archief- en bibliotheekinstelling Tresoar de komende tijd de zogenoemde Richthofen-collectie. Het betreft een verzameling van tien middeleeuwse rechtshandschriften – zes ervan in het Oudfries – die zijn bijeengebracht door de Pruisische rechtsgeleerde Karl von Richthofen (1811-1888). De collectie werd in 1922 aangekocht van de familie. Het onderzoek richt zich op materiële en boekhistorische aspecten, en zal in 2022 afgerond worden.


(Tresoar, Hs R 1, Derde Emsinger Handschrift (E3), 15e eeuw)