Stichting Pastei

De Stichting Pastei (opgericht op 22 april 2020) heeft ten doel: het bevorderen van onafhankelijk historisch boekwetenschappelijk onderzoek, met name met betrekking tot de Nederlanden en overig Noord-West Europa; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting is opgericht om het werk van de onderzoeksgroep Pastei te faciliteren. Deze onderzoeksgroep bestaat in de kern uit de bestuurders van de Stichting; zij blijven in die hoedanigheid uiteraard onbezoldigd. Deze kern kan in voorkomende gevallen tijdelijk worden uitgebreid met externe onderzoekers, die voor hun werkzaamheden eventueel kunnen worden betaald. Middelen die de Stichting ter beschikking worden gesteld, worden dus nooit ingezet om bestuurders van de Stichting van arbeidsloon te voorzien, maar slechts om eventuele onkosten te dekken die zij maken in het kader van de werkzaamheden van de onderzoeksgroep, of om externe onderzoekers te kunnen vergoeden voor hun inzet en kosten.

Voorzitter: Anne Tjerk Popkema
Secretaris: Riemer Janssen

Penningmeester: Herre de Vries

Post- en bezoekadres
Boltslaan 1B
9801 BB Zuidhorn

info@pastei.frl
06 - 2749 0823

KvK: 77889797
IBAN: NL96TRIO0788938886