Pastei-publicaties

Hieronder vindt u verwijzingen naar de publicaties van Pastei.


2018

‘Copy destroyed’: De lotgevallen van een verdwenen incunabel, in De Gulden Passer, 96/2, pp. 261-282 (Popkema en De Vries)

Een verslag over het terugvinden van een verloren gewaand exemplaar van Johannes Vernaker’s Quodlibetum. De indulgentiis, gedrukt door de anonieme 'Drukker van het Freeska Landriucht’ [1484-1486, locatie drukkerij onbekend]. De incunabel maakte ooit deel uit van de collectie van de abdij van Averbode, maar raakte op een gegeven moment zoek - totdat...


Betrapt! (Popkema en De Vries)

Gastbijdrage voor het blog ‘De wereld aan boeken’, van de Universiteitsbibliotheek Groningen, afdeling Bijzondere Collecties. Over bijzondere handgeschreven en doorgestreepte signaturen in de Meditationes de passione Domini van Bonaventura, o.a. te zien in Groningen UB, Inc 129. Wat is hier eigenlijk aan de hand?

2017

The Freeska Landriucht (1074R): A Book from Oldersum Castle Library Retrieved, in Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 77 1-2, pp. 333 – 347  (Popkema)

Tresoar 1074R bevat diverse zestiende-eeuwse bezitterskenmerken. Deze notities zijn zowel in Latijn als in volkstaal opgetekend en staan op een bifolium dat als misdruk voor de hoofdtekst geplaatst is. Deze kenmerken tonen aan dat de incunabel in de zestiende eeuw deel uitmaakte van de bibliotheek van het kasteel in het Oostfriese Oldersum. Sterker nog, deze kopie van het Freeska Landriucht blijkt het enige overgeleverde exemplaar uit deze bibliotheek.

  

2016

Misprintinge jout skiednis bleat, in Letterhoeke 2016-1 (De Vries)

Wat een misdruk prijsgeeft over de drukker en eerste verspreiding van Tresoar 1074R.


Pastei en it ûndersyk nei it Freeska Landriucht (Popkema)

Wat zeggen de glossen op het voorblad van Tresoar 1074R over de bezitters- en verspreidingsgeschiedenis van dit exemplaar van Freeska Landriucht?


2015

Het oudste Friese boek en diens onbekende drukker (Janssen)

De eerste publicatie van Pastei, als gastbijdrage op de website van de universiteitsbibliotheek Utrecht, afdeling Bijzondere Collecties, naar aanleiding van een digitaliseringsverzoek van Het Freeska Landriucht in UU J oct 1112 rariora. Janssen behandelt het Freeska Landriucht (FL) en de onbekende drukker van deze incunabel in algemene zin, en in het bijzonder het exemplaar van het FL in de convoluut UU J oct 1112 rariora.

Handbibliotheek

Digitaal raadpleegbare bronnen, om ook andere boekhistorici van dienst te zijn.


De productie van de Freeska Landriucht Drukkerij (overgenomen uit Schouten 2001: p. 168, met aanvullingen). Met hyperlinks naar incunabelcatalogi (ISTC, USTC en GW) en naar digitale facsimile's (indien beschikbaar):

Bonaventura. Meditationes de passione Domini. Hieraan toegevoegd nog een tekst van Paus Pius II. 30 bladen. 4o. Theologische tekst. (ISTC, USTC, GW)

Casus longi cum casibus brevibus codicum. Auteur waarschijnlijk Guido de Cumis. 362 bladen, fol. Juridische tekst. (ISTC, USTC, GW)

Gobius, Johannes. Quaestiones inter Johannem Gobi et Spiritum Guidonis Toegevoegd: Oratio Beati Augustini. 14 bladen. 4o. Theologische tekst. (ISTC, USTC, GW)

Freeska Landriucht. 90 bladen. 4o. Friese juridische teksten. (ISTC, USTC, GW)

Statuta provincialia Coloniensa et synodalia Trajectensia. Statuten van het bisdom Utrecht. 46 bladen, 4o. Kerkrechtelijke tekst. (ISTC, USTC, GW)

Vernaker, Johannes. Quodlibetum de superfluis in elimosinam largiendis. De indulgentiis, qualiter sunt concecendae, et quibus, et quibus non. 18 bladen. 4o. Theologische teksten. (ISTC, USTC, GW)


Artikelen over de Freeska Landrucht Drukkerij

Anne Popkema (2003): ‘Aspekten fan it Freeska Landriucht – Oer de edysjeferdieling fan Galama’, in: Philologia Frisica anno 2002., pp. 171-182.

Codicologische verhandeling over de productievolgorde van de negen exemplaren van het Freeska Landriucht.


Dennis Schouten (2001): 'Hypothese op hypothese stapelen’ Theorieën over de Freeska Landriucht-drukkerij: een overzicht',in: De boekenwereld, Jaargang 17 (2000-2001), pp. 167-194.

Een artikel over de meest gangbare theorieën over de localisatie en identificatie van de drukker van het Freeska Landriucht.