Onderzoeksbronnen

Een selectie van onze primaire onderzoeksbronnen, voor iedereen te raadplegen en te gebruiken.
 

Brieven

Tresoar, 345 Verzameling kleine aanwinsten Ryksargyf, inv.nr. 40
Een kopie van een brief van Nicolaas Tholen, advocaat en klerk ter secretarie der Staten van Friesland, aan professor Hendrik Johan Arntzenius te Zutphen over de oudste druk van het Friese landrecht (1768). Deze tot nu toe onbekende en ongepubliceerde brief geeft nieuwe informatie over het eigendom van vijf exemplaren van het Freeska Landriucht in de achttiende eeuw. Een transcriptie (Janssen) volgt binnenkort.
 

Veilingcatalogi

Historisch Centrum Leeuwarden, D 1270
'Catalogi der nagelaten bibliotheken van [...] P. Wierdsma, 1813'. Verzamelband, met hierin o.a. de veilingcatalogus van de boekerij van Petrus Wierdsma (1729-1811). In deze boekerij bevond zich een deel van de Richthofenkolleksje en twee exemplaren van het Freeska Landriucht.

Historisch Centrum Leeuwarden, D 901
'Catalogi van particuliere bibliotheken e.a. bezittingen in Leeuwarden of elders geveild, van [...] P. Wierdsma, 1858' Verzamelband, met hierin o.a. de veilingcatalogus van de boekerij van Pieter Wierdsma (1776-1846). In deze boekerij bevond zich de gehele Richthofenkolleksje en een exemplaar van het Freeska Landriucht.
 

Notariële stukken

In onderstaande notariële stukken wordt het resultaat van de veilingen van het boekenbezit van Petrus en Pieter Wierdsma weergegeven. Er worden kopers genoemd en opbrengsten, maar ook als er iets niet verkocht is of teruggetrokken wordt dat vermeld. Samen met geannoteerde veilingcatalogi geven deze bronnen een gedetailleerd beeld van het boekbezit in de achttiende en negentiende eeuw.

Tresoar, 26 Notarieel archief, inv.nr. 75007
Notariële akte van de veiling van de boekerij van Petrus Wierdsma (1813). Met repertoire.

Tresoar, 26 Notarieel archief, inv.nr. 78072
Notariële akte veiling van de boekerij van Pieter Wierdsma (via Adolph Ypey) (1858). 64 van de 65 kavels zijn gekocht door Wopke Eekhoff (1809-1880) - tenminste tien daarvan zijn terechtgekomen bij Karl Freiherr von Richthofen (1811-1888).