Een griffelglosse in R8

Enige tijd terug ontdekte Herre de Vries in handschrift R 8 (f. 97r, onderaan links) een vrij uniek fenomeen: een zgn. ' griffelglosse '. Waarschijnlijk de enige tot op heden aangetroffen in het corpus van teksten met Oudfriese recht. Onleesbaar als die glosse was, plaatste Riemer Janssen een transcriptieoproepje op LinkedIn , voorzien van de nodige foto's. De belangstelling bleek groot en al gauw kwam historicus en archivaris Redmer Alma kwam met de oplossing. Er staat: [f]ol[t] phæßma alias hilma , waarbij de eerste en laatste letter van het eerste woord slecht leesbaar zijn, vandaar de vierkante haken. Folt Phaesma alias Hilma, geboren rond 1550, overleden in elk geval na 1599, zoon van Hendrick Phaesma en Swane Hillema (die hertrouwde met Take Aykema, hoofdeling te Grijpskerk). De hand van R 8 dateert uit de zestiende eeuw, watermerkonderzoek door Herre de Vries laat een papierdatering van 1531-1546 zien. We hebben met Pholt Phaesma Hillema dus een zeer vroege bezitter van dit boek te pakken! En tien met een griffelglosse voor R 8 (en Redmer Alma).