Pasteilezing voor bestuur Onze Taal

Op vrijdagmiddag 10 juli 2020 zat Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, de heer Arno Brok, zijn eerste vergadering van het bestuur van het Genootschap Onze Taal voor.  Kort nadien bracht Pastei's Riemer Janssen het gezelschap op de hoogte over het Richthofen-onderzoek dat Pastei momenteel verricht voor Tresoar. Er werd aandachtig geluisterd en de kleine boekententoonstelling nadien viel in goede aarde


Bron afbeelding links: Twitteraccount CdK Arno Brok