Boekbeslag uit de Lautastate van Wier?

Enkele dagen geleden ging handboekbinder Wytze Fopma op pad met de metaaldetector en deed een mooie vondst in zijn woonplaats Wier . Een boekbeslag, wellicht afkomstig uit de Lautastate , een adellijk huis in de voormalige grietenij Menaldumadeel. De state of stins is in 1748 door een woedende menigte in de as gelegd, waarbij ook de, naar het schijnt omvangrijke, bibliotheek ten prooi viel aan de vlammen. Zou dit boekbeslag een overblijfsel zijn van deze boekerij?