Pastei en penwerk

Pastei bezocht gisteren de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek te Groningen. We mochten daar een veertigtal handschriften en incunabelen bekijken en gingen op zoek naar penwerk. We hoopten penwerkstijlen te vinden die overeenkomen of aansluiten bij het penwerk dat we in drukken van de Freeska Landriucht Drukkerij aan hebben getroffen. Of dat is gelukt laten we nog in het midden, maar het leverde in ieder geval genoeg stof tot nadenken op. En een leuke tweet .