De lotgevallen van een verdwenen incunabel

Eén van de drukken van de Freeska Landriucht Drukkerij is een exemplaar van Johannes Vernaker’s Quodlibetum. De indulgentiis . (verkorte titel). Pastei besloot om diverse redenen nader onderzoek te doen naar deze incunabel. Dit boek zou zich in de collectie van de abdij van Averbode bevinden, maar al gauw kwamen we erachter dat het werk als ‘zoek geraakt’ vermeld werd. Of zelfs vernietigd zou zijn. Het spoor leek dood te lopen, maar Pastei zocht verder, wat resulteerde in een schitterende vondst te Cambridge en een mooi artikel in het boekhistorisch tijdschrift De Gulden Passer, geschreven door Anne Popkema en Herre de Vries.

(Met dank aan o.a. de Stichting FFYRUG die een studiereis van Anne die aan de basis van het onderzoek lag, financieel ondersteunde en aan Peter Boersma voor de digitale bewerking van het fotomateriaal (zie boven).